Nordiska Lakelandringens styrelse 2017

Ordförande Anette Johnsson Sågstuguvägen 8, 146 38 Tullinge Mobil 070 730 05 61
Vice Ordförande Anneli Persson Lilla Lundby 2, 611 91 Nyköping Mobil 070 675 29 90
Sekreterare Conny Mindemark Rektorsvägen 19, 613 36 Oxelösund Mobil 070 677 95 76
Kassör Tuija Åhsberg Jasminvägen 15, 141 42 Huddinge Mobil 073 222 05 85
Ledamot Bo Skoglar Däckelvägen 59, 177 58 Järfälla Tfn: 08-58013524
Suppleant Dick Ernmark Kristinelundsv. 30, 171 50 Solna Mobil 070 267 16 17
Suppleant Jasmin Korhonen Bäckaskiftsvägen 76, 122 42 Enskede Mobil 072 733 3725
Valberedning, smk Birgit Blomkvist Egnahemsvägen 14, 141 38 Huddinge Mobil 070 887 09 21
Valberedning Ann Hunt Gammalsbo 303 , 465 98 Nossebro Mobil 070 550 30 20
Valberedning  Anita Blomkvist Solhemsvägen 22 ,141 31  Huddinge