Har du en Lakelandterrier?

Då är det självklart att du skall bli medlem i Nordiska Lakelandringen.

Som medlem får du vår klubbtidning Lakelandnytt fyra gånger per år (2 nummer som mailutskick och en Årsbok) och dessutom erbjudanden att vara med på olika aktiviteter som Lakelandringen anordnar.

lakelandnytt

 

billder fr mobbe 163 FlatenpromenadTP

Haväng-10

 .

Du betalar in medlemsavgiften till klubbens plusgiro 433 52 78-0.
Medlemsavgiften gäller per kalenderår.
Glöm inte ange postadress och e-postadress.


Vill du betala från utlandet kan du använda
IBAN: SE71 9500 0099 6042 4335 2780
BIC NDEASESS


Medlemsavgifter 2018
Fullbetalande medlem: 200 SEK
*Familjemedlem: 25 SEK
**Förstagångs medlem: 100 SEK
Utländsk medlem: 250 SEK

* Familjemedlem som binds till fullbetalande medlem, familjemedlemmen måste bo
i samma hushåll som fullbetalande medlem - 1 exemplar av tidningen skickas till hushållet

** Förstagångsmedlem, denna avgift betalas av uppfödaren till din valp.
Observera att detta är individuellt från uppfödare till uppfödare

Ella1